top of page
Svejsespecialist

We do

manpower.

Vi har arbejdskraften, der styrker din virksomhed

Som en af de førende manpower-virksomheder, hjælper vi din virksomhed med rekruttering af mandskab til jeres projekter rundt om i verden.

Vi er en professionel samarbejdspartner, der via service og personlig kontakt har udviklet langvarige samarbejder med vores kunder.
Mange virksomheder gør i dag brug af indlejet mandskab til at dække deres behov i perioder med højt aktivitetsniveau. Hos os har I mulighed for at leje på vikarbasis i en aftalt periode eller for fastansættelse af medarbejderne - alt efter aftale.

Vi tilbyder arbejdskraft

Vi tilbyder specialister inden for svejsning, metalarbejde og en række fagområder til bl.a. offshore-, konstruktions- og skibsbygningsindustrien.
Vi tilbyder altid højtkvalificeret
, kompetent og certificeret mandskab og har erfaringer med at rekruttere på alle niveauer i organisationen – fra ledere til specialister.

Vi har mandskab inden for følgende industrier

• Onshore and offshore     •    værfter og kraftvarmeværker    •     maritime    •     konstruktion    •     Industri    •     energi / vind     •    lager / lagerfaciliteter    •     workshops    •     produktion

Certificeret mandskab

Vi sørger for, at det indlejede personel har de fornødne beviser, uddannelser og certifikater, og sikrer altid, at den enkelte håndværker er kvalificeret til at udføre et forsvarligt og sikkert stykke arbejde for din virksomhed. Vi klæder vores medarbejder på efter forventning og krav fra jer som kunde.

-  Vores mål er at levere medarbejdere på kundens anmodning til rette tid og med de rette kvalifikationer.

FH Contractors - We offer specialists in welding, metalwork and a number of professional areas for e.g. offshore, construction and shipbuilding industries.

Vi tager vores sikkerhedsansvar meget alvorligt

For FH Contractors er sikkerheden centralt for alt, hvad vi gør. Gennem uddannelse og information sikrer vi, at vores udlejede mandskab overholder og følger kundernes specifikke miljø, arbejdsmiljø og sikkerhedsanvisninger.
FH Contractor’s udlejede personale gennemgår dokumenteret sikkerhedsoplæring.

bottom of page