google-site-verification=N_Yqx9RjHE2kOk6P3YFc_GSDsv_91ndCrPdIe95GCIo
top of page
FH Contractors Safe at Work HMS

HMS ansvar

FH Contractors har ansvaret for at gøre det muligt for dig at arbejde sikkert. HMS er et linjeansvar, der går fra topledelsen til alle medarbejdere. Men først og fremmest starter HMS: Hos Mig Selv!

Som ansat har du pligt til at;

  1. Tag ansvar for egen og andres sikkerhed og sundhed

  2. Følge de regler om sikkerhed og sundhed, som gælder for arbejdet.

  3. Medvirke til, at sikkerhedsforanstaltninger virker efter hensigten.

  4. Rette fejl og mangler af miljø- og sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning. 

  5. Rapportere farlige forhold og hendelser (indrapporteres i skema herunder)

Forebyggelse af ulykker og farlige forhold 

Her kan du indrapportere farlige forhold og hændelser

Tak for at tage ansvar for en sikker arbejdsplads, hvor ulykker og farlige hendelser forebygges!

svejser indlejet personel indlejet mandskab

Kvalitet og holdninger overfor egne og andres værdier

Personlig opførsel

Du repræsenterer virksomheden FH Contractors.

Vi forventer, at du optræder sobert og ordentligt overfor både kolleger, kunder og samarbejdspartnere.

Husk at når du arbejder for FH Contractors, er du virksomhedens ansigt overfor omverdenen.

FH Contractors egen lokation

Når du er på FH Contractors egen lokation skal du altid rydde op efter dig selv.

Der gælder de i denne håndbog nævnte sikkerhedsregler.

Du har ligeledes altid ansvaret for at firmaets værktøj, materialer og udstyr behandles på ordentlig vis.

Affald sorteres korrekt i de opmærkede spande og containere.

Skurvogne, containere og projektpladser

Ved arbejde på diverse projekter, skal anvendte skurvogne og containere altid holdes ryddelige.

Du har ansvaret for at være behjælpelig med at renholde og vedligeholde firmaets udstyr på pladserne, ligesom udleveret arbejdstøj altid skal være i pæn og ordentlig stand.

Læs mere om:

bottom of page