google-site-verification=N_Yqx9RjHE2kOk6P3YFc_GSDsv_91ndCrPdIe95GCIo
top of page
Byggeleder

Arbejdsmiljøpolitik

FH Contractors har en fælles arbejdsmiljøpolitik, som er første skridt til at sikre et godt arbejdsmiljø for alle vore ansatte – lige fra indlejret personale, administrativ personale til funktionærer. Politikken beskriver vores fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet. Politikken skal sikre, at alle arbejdspladser har et sikkert, sundt og attraktivt arbejdsmiljø.

FH Contractors arbejdsmiljøpolitik

Rummeligt og trygt arbejdsmiljø 

Vores medarbejdere behandles lige og ansættes under forhold, der som minimum er i overensstemmelse med lokale love og regler. Vores arbejdsplads skal være fri for diskrimination og chikane, og vi er forpligtet til at sørge for en sikker arbejdsplads, der understøtter vores medarbejderes sundhed og velvære.

Vi forpligter os til at konsultere og inddrage medarbejderne, herunder arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdet med at opretholde og sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Vi er hver især ansvarlige for at identificere, forstå og mindske uacceptable risici, der har indflydelse på vores medarbejderes sundhed, sikkerhed og tryghed. Kun gennem et tillidsfuldt samarbejde er man i stand til at opretholde en sikker arbejdsplads, hvor de daglige arbejdsopgaver kan løses uden risiko for ulykker.

Læs mere om:

Dit HMS ansvar

Som FH Contractors medarbejder, skal du altid gøre dig bekendt med lokale helse-, miljø-, sikkerhedsregler.  Skærpede krav på arbejdspladserne i forhold til FH Contractors´s generelle krav skal altid have højeste prioritet.

FH Contractors´s HMS retningslinjer gælder som "mindste fællesnævner" for helse-, miljø-, og sikkerhedsregler på din arbejdsplads. 

Det betyder, at den er udtryk for et sæt sikkerhedsregler, der som minimum skal overholdes med mindre andet meddeles skriftligt. 

Det kan eksempelvis være tilfældet ved arbejde på en anden virksomhed, hvor der udleveres skærpede sikkerhedskrav. I sådanne tilfælde, skal de af virksomheden udleverede skærpede sikkerhedskrav anvendes forud for anvisningerne i FH Contractors´s HMS retningslinjer.

Opholdslandets lovgivning skal respekteres og overholdes. I modsat fald vil der ske hjemsendelse.

Læs mere om:

Sygefravær

FH Contractors vil:

  • Sikre tryghed og trivsel for den enkelte medarbejder 

  • Skabe åbenhed om fraværsårsager 

  • Behandler medarbejderne ens ved fravær

  • Fastholde langtidssyge medarbejdere 

  • Nedsætte sygefraværet 

 

Politikken skal nås ved samarbejde og åben dialog mellem ledelsen og medarbejderne. FH Contractors har udarbejdet en sygefraværsprocedure for at sikre en god håndtering af sygefravær.

Læs mere om:

Rygepolitik

FH Contractors er en røgfri arbejdsplads, og dermed en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere kan passe deres arbejde uden at blive udsat for passiv rygning.
 

Med udgangspunkt i gældende lovgivning og virksomhedens arbejdsmiljøpolitik er der udarbejdet en rygepolitik, som er gældende for medarbejdere og gæster i vores virksomhed.

  • Al rygning foregår udendørs på nærmere anviste områder, der er afmærkede. Herved undgås det, at andre udsættes for røgen

  • Det er ikke tilladt at ryge i virksomhedens køretøjer.

  • Overtrædes rygepolitikken af en medarbejder, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. Medarbejderen vil ved 1. overtrædelse få en skriftlig advarsel. 

  • Ledelsen har ansvaret for, at alle overholder rygepolitikken. Ledere har derfor pligt til at skride ind over for medarbejdere, der ikke overholder rygepolitikken.

 

Der gælder samme regler for rygning af elektroniske cigaretter som for almindelige cigaretter.

Politik for alkohol og euforiserende stoffer

Det er FH Contractors holdning, at arbejde og alkohol/stoffer ikke hører sammen. Det er uacceptabelt at være beruset eller påvirket af stoffer på arbejdspladsen.

Der må ikke drikkes alkohol eller indtages euforiserende stoffer i arbejdstiden, heller ikke ved arbejde på kundens site eller ved kundebesøg. Er der mistanke om, at alkohol eller euforiserende stoffer indtages i arbejdstiden, hjemsendes medarbejderen fra arbejdspladsen. Dette kan efterfølgende få ansættelsesretlige konsekvenser.

Der kan dog være særlige lejligheder, hvor det er acceptabelt at drikke alkohol, f.eks. ved sommer- eller juleafslutning, jubilæer, receptioner eller personalefester.

Ved ud- og hjemrejse til/fra vore kunders arbejdsplads.

Flyselskaberne skal/kan afvise personer, der møder frem i beruset tilstand eller påvirket af stoffer. 

Det er alene flyselskabet, der afgør hvorvidt en person er beruset/påvirket, og dermed bliver afvist.

Bliver du afvist pga. beruselse eller påvirkning af stoffer, bliver dette betragtet som ulovlig udeblivelse, med efterfølgende ansættelsesretlige konsekvenser.

Vi følger loven og lokale overenskomster

FH Contractors forpligter sig altid til at overholde loven. Dette betyder, at du som medarbejder kan have tillid til, at vi holder vores løfter og handler i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi indgår desuden  overenskomster både i Danmark og Norge for at sikre tryghed og trivsel for hver enkelt medarbejder.

Spørgsmål om arbejdsmiljøpolitikken? 
bottom of page