top of page
For FH Contractors, safety is central to everything we do. Through training and information, we ensure that our hired personnel comply with and follow the customers' specific environment, working environment and safety instructions

Vi tager vores sikkerhedsansvar meget alvorligt.

HSEQ

Kvalitet, miljø, sikkerhed og sundhed

Gennem uddannelse og information sikrer vi, at vores udlejede personale overholder og følger kundernes specifikke kvalitets-, miljø-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsanvisninger.

FH Contractor’s udlejede personale gennemgår dokumenteret sikkerhedsoplæring.

For FH Contractors udlejede personale afholdes der møder på sites når / hvis kunderne anmoder derom. På disse site-møder gives generel og relevant sikkerhedsinformation og statistik for HMS-arbejdet gennemgås.
FH Contractors forpligter sig til at tage alle rimelige og praktiske foranstaltninger for at forbedre arbejdssikkerheden – vi har fokus på at tilbyde både højtkvalificeret samt motiveret personale, der skaber mest mulig værdi for vores kunder.

FH Contractors arbejder efter et integreret ledelsessystem, som er certificeret af DNV-GL i henhold til anerkendte internationale standarder:

We have the manpower to empower your business

A responsible approach

Vi sigter mod at mindske vores negative indvirkning på miljøet ved at bruge ressourcer effektivt og reducere energiforbruget. Som virksomhed er vi bevidste om vores potentielle rolle i at afbøde klimaforandringer og bevare naturressourcerne. Vi er klar over, at vi risikerer at bidrage overdrevent til klimaforandringer og udtømning af verdens begrænsede ressourcer.

bottom of page