google-site-verification=N_Yqx9RjHE2kOk6P3YFc_GSDsv_91ndCrPdIe95GCIo
top of page
FH Contractors provide specialists in welding metalworking and various other fields for in

Vi tager vores sikkerhedsansvar meget alvorligt.

HSEQ

Kvalitet, miljø, sikkerhed og sundhed

health icon FH Contractors
Safety icon FH Conreactors
A responsible approach FH Contractors
quality Dedicated to ensuring high quality

Gennem uddannelse og information sikrer vi, at vores udlejede personale overholder og følger kundernes specifikke kvalitets-, miljø-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsanvisninger.

FH Contractor’s udlejede personale gennemgår dokumenteret sikkerhedsoplæring.

For FH Contractors udlejede personale afholdes der møder på sites når / hvis kunderne anmoder derom. På disse site-møder gives generel og relevant sikkerhedsinformation og statistik for HMS-arbejdet gennemgås.
FH Contractors forpligter sig til at tage alle rimelige og praktiske foranstaltninger for at forbedre arbejdssikkerheden – vi har fokus på at tilbyde både højtkvalificeret samt motiveret personale, der skaber mest mulig værdi for vores kunder.

Sundhed

Psykisk og fysisk

At have en sund og sikker arbejdsplads har altid haft højeste prioritet. Med firmaets og medarbejderskarens fortsatte vækst har vi lagt vægt på at blive ISO 45001 certificeret. Dette er en naturlig fortsættelse af vores arbejde med arbejdsmiljø, hvor vi har en meget lav tolerance overfor afvigelser.

Vi ønsker at skabe et attraktivt arbejdsmiljø, der tager hensyn til både vores medarbejderes psykiske og fysiske helbred. Vores største aktiv er vores medarbejdere – og vi ved, at vi risikerer at miste dem, hvis vi ikke formår at skabe et attraktivt arbejdsmiljø med plads til mangfoldighed og sikkerhed!

Specialister til Offshore job hos FH Contractors
health icon FH Contractors
Flexible solutions that allow you to hire workers on a temporary basis
Safety icon FH Conreactors

Sikkerhed

Stay Safe
Vores topprioritet er at sikre, at alle altid kommer sikkert hjem hver dag.

FH Contractors stræber mod at være en sund arbejdsplads, hvor ulykker og skader på mennesker, ejendom og miljø undgås. Vi tror fast på, at ethvert uheld kan forebygges, og vores arbejdsmiljø skal præges af engagement og anerkendelse.

Vores HSEQ-engagement er certificeret i henhold til Occupational Health and Safety Management System: ISO 45001:2018.

Stay Safe

Gennem vores HSEQ-program "Stay Safe" fokuserer vi på at styrke bevidstheden om og forståelsen for den personlige ansvarlighed hos hver enkelt medarbejder for at sikre et sikkert arbejdsmiljø.

Miljø

En bæredygtig tilgang
En bæredygtig tilgang til miljøbeskyttelse

FH Contractors ISO14001 certificering er en del af vores miljøstrategi, der omfatter affaldssortering, reduceret energiforbrug, gennemtænkte transportprocedurer og bæredygtige produktionsprincipper.

Vi støtter Danmarks målsætning om at blive CO2-neutrale i 2030 og sigter mod at mindske vores negative indvirkning på miljøet ved at bruge ressourcer effektivt og reducere energiforbruget. Som virksomhed er vi bevidste om vores potentielle rolle i at afbøde klimaforandringer og bevare naturressourcerne

Committed to keeping our employees and clients safe
A responsible approach FH Contractors
Manpower welder FH Contractors
quality Dedicated to ensuring high quality

Kvalitet

Dedikeret til at sikre høj kvalitet

FH Contractors sigter mod at overholde de absolut højeste standarder, når vi yder services. Kundernes tilfredshed er vores klare mål. Derfor sætter vi pris på at have fået ISO 9001 certifikatet.

 

At vedligeholde vores kvalitetsstyringssystem er en løbende proces, som vi investerer mange ressourcer i, da det hjælper os med at holde fokus på kundernes krav, risikostyring og grundig dokumentation af vores arbejdsprocesser.

Se alle vores HSEQ-certifikater herunder.

Download:

HSEQ certifikater

FH Contractors arbejder efter et integreret ledelsessystem, som er certificeret af DNV-GL i henhold til anerkendte internationale standarder:
bottom of page