google-site-verification=N_Yqx9RjHE2kOk6P3YFc_GSDsv_91ndCrPdIe95GCIo
top of page
Byggeleder

Arbejdsmiljøpolitik

FH Contractors har ansvaret for å gjøre det mulig for deg å arbeide trygt. HMS er et linjeansvar som går fra toppledelsen til alle ansatte. Men først og fremst starter HMS -  Hos Meg Selv.

Som ansatt har du plikt til å:

  • Ta ansvar for din egen og andres sikkerhet og helse

  • Følge reglene om sikkerhet og helse som gjelder for arbeidet

  • Bidra til at sikkerhetstiltakene fungerer som tiltenkt

  • Rette feil og mangler av miljø- og sikkerhetsmessig betydning

  • Rapportere farlige forhold og hendelser (rapporteres i skjemaet nedenfor)

Kvalitet og holdninger til egne og andres verdier

Romslig og trygt arbeidsmiljø

Våre ansatte behandles likt og ansettes under forhold som minimum er i samsvar med lokale lover og regler. Vår arbeidsplass skal være fri for diskriminering og trakassering, og vi er forpliktet til å sørge for en sikker arbeidsplass som støtter våre ansattes helse og trivsel.

Vi forplikter oss til å konsultere og involvere de ansatte, inkludert arbeidsmiljørepresentanter, i arbeidet med å opprettholde og sikre et sunt og sikkert arbeidsmiljø.

Vi er hver ansvarlige for å identifisere, forstå og redusere uakseptable risikoer som påvirker våre ansattes helse, sikkerhet og trygghet. Kun gjennom et tillitsfullt samarbeid er vi i stand til å opprettholde en sikker arbeidsplass hvor daglige arbeidsoppgaver kan utføres uten risiko for ulykker.

Les mer om:

Ditt HMS-ansvar

Som FH Contractors medarbeider, skal du alltid gjøre deg kjent med lokale helse-, miljø- og sikkerhetsregler. Skjerpede krav på arbeidsplassene i forhold til FH Contractors' generelle krav skal alltid ha høyeste prioritet.

FH Contractors' HMS-retningslinjer gjelder som "minste fellesnevner" for helse-, miljø- og sikkerhetsregler på din arbeidsplass. Dette betyr at de representerer et sett sikkerhetsregler som minst må overholdes med mindre annet meddeles skriftlig. Dette kan for eksempel være tilfelle ved arbeid i en annen virksomhet, hvor skjerpede sikkerhetskrav utleveres. I slike tilfeller skal de skjerpede sikkerhetskravene utlevert av virksomheten anvendes foran retningslinjene i FH Contractors' HMS-retningslinjer.

Lovgivningen i oppholdslandet skal respekteres og overholdes. I motsatt fall vil det skje hjemsendelse.

Les mer om:

Sykefravær

FH Contractors vil:

  • Sikre tryghed og trivsel for den enkelte medarbejder 

  • Skabe åbenhed om fraværsårsager 

  • Behandler medarbejderne ens ved fravær

  • Fastholde langtidssyge medarbejdere 

  • Nedsætte sygefraværet 

 

Politikken skal nås ved samarbejde og åben dialog mellem ledelsen og medarbejderne. FH Contractors har udarbejdet en sygefraværsprocedure for at sikre en god håndtering af sygefravær.

Les mer om:

Personlig oppførsel

Du representerer selskapet FH Contractors. Vi forventer at du opptrer edruelig og ordentlig overfor både kolleger, kunder og samarbeidspartnere. Husk at når du arbeider for FH Contractors, er du selskapets ansikt utad.

FH Contractors' egne lokasjoner

Når du er på FH Contractors' egne lokasjoner, må du alltid rydde opp etter deg selv. De sikkerhetsreglene som er nevnt i denne håndboken gjelder. Du er også alltid ansvarlig for å behandle selskapets verktøy, materialer og utstyr på riktig måte. Avfall skal sorteres korrekt i de merkede bøttene og containerne.

Vi følger loven og lokale overenskomster

FH Contractors forpligter sig altid til at overholde loven. Dette betyder, at du som medarbejder kan have tillid til, at vi holder vores løfter og handler i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi indgår desuden  overenskomster både i Danmark og Norge for at sikre tryghed og trivsel for hver enkelt medarbejder.

Spørgsmål om arbejdsmiljøpolitikken? 
bottom of page