google-site-verification=N_Yqx9RjHE2kOk6P3YFc_GSDsv_91ndCrPdIe95GCIo
top of page
Byggeleder

Forholdsregler ved sykdom

Ved sykdom skal dette alltid meldes inn ved å bruke nedenstående skjema.
 

Ved sykdom under arbeid i utlandet, må du selv telefonisk sørge for sykemelding til både lønningskontoret i Esbjerg samt til formannen på plassen. Dette må gjøres senest en time etter normal arbeidstids begynnelse.
 

Dersom sykdom ikke er meldt til kontoret etter ovenstående retningslinjer, kan retten til sykepenger mistes i henhold til gjeldende regler.

Ved sykdom

Vennligst fyll ut dette skjemaet

takk, du er nå sykemeldt

bottom of page