google-site-verification=N_Yqx9RjHE2kOk6P3YFc_GSDsv_91ndCrPdIe95GCIo
top of page
Svejsespecialist

We do

manpower.

Vi har arbeidsstyrken, 
som styrker din 
virksomhet.

Som et ledende bemanningsbyrå kan vi hjelpe din virksomhet med rekruttering av personell for verdensomspennende prosjekter. 

Vi er en profesjonell partner og gjennom tjenesteyting og personlig kontakt har vi utviklet langvarige samarbeidsforhold med våre kunder. 

Nå til dags bruke mange selskaper innleid arbeidskraft for å møte sine behov i perioder med særlig stor aktivitet. Her hos FH Contractors har selskaper mulighet til å leie inn arbeidskraft for en fastsatt tidsperiode eller på permanent basis.

Vi tilbyr bemanning

Vi kan levere spesialister innenfor sveising, metallarbeid og en rekke andre fagområder innen offshore, konstruksjon og verftsindustrien. Vi tilbyr kvalifisert, kompetent og sertifisert arbeidskraft til produksjon, verft, verksted, bygg og anlegg. Vi dekker alle nivåer av selskapets virksomhet.

Industrier

Vi har ansatte i følgende bransjer

Offshore

Energi / vind

Industri

Konstruksjon

Lager

Lagerfasiliteter

Maritime

Onshore

Verft og kraftvarmeverk

Prosjekter

Produksjon

Sertifisert bemanning

Alle FH Contractor-ansatte må bestå yrkesfageksamen. Eksamenen tester den ansattes fagferdigheter, evne til å tolke arbeidstegninger og verktøysferdigheter.
Alle sertifiseres og testes i praksis før de går inn i yrkesstaben, og alle ansette blir jevnlig re-sertifisert og videre opplært slik at de kan fortsette å tilfredsstille våre klienters forventninger og krav.

-  Vårt mål er å levere medarbeidere etter kundens forespørsel til rett tid og med riktig kvalifikasjoner.

FH Contractors - We offer specialists in welding, metalwork and a number of professional areas for e.g. offshore, construction and shipbuilding industries.

Vi tar vårt sikkerhetsansvar veldig alvorlig

Hos FH Contractors er sikkerhet sentralt i alt vi foretar oss. Vi er dedikert til sikkerhet og anser respekt for sikkerhetregler og prosedyrer som like viktig for å oppnå resultater som kvaliteten på dyktig utført fagarbeid. Vi har vare på hverandre og på våre kolleger, og bidrar aktivt til en markant sikkerhetskultur på arbeidsplassen ved å gå foran som et godt eksempel.

bottom of page