google-site-verification=N_Yqx9RjHE2kOk6P3YFc_GSDsv_91ndCrPdIe95GCIo
top of page
FH Contractors Safe at Work HMS

Stay Safe

FH Contractors har en klar ambisjon om å skape en trygg arbeidsplass hvor ulykker og skader forebygges. "Stay Safe" er hjertet av vårt arbeid. Vi prioriterer å fremme sikker utførelse av arbeidet samt å styrke bevisstheten og forståelsen for det personlige ansvaret hos hver enkelt medarbeider for å sikre et trygt arbeidsmiljø.

Generelt om helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Som ansatt hos FH Contractors er det din plikt å:

 1. Følge gjeldende regler for sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

 2. Bidra til at sikkerhetstiltak fungerer som tiltenkt.

 3. Sørge for at midlertidig fjernede sikkerhetstiltak (for eksempel under reparasjon) gjenopprettes.

 4. Rapportere feil og mangler av betydning for miljø, sikkerhet og helse til de ansvarlige.


Du skal alltid sette deg inn i lokale helse-, miljø- og sikkerhetsregler, og eventuelle skjerpede krav på arbeidsplassen har alltid førsteprioritet i forhold til FH Contractors' generelle krav. FH Contractors' retningslinjer utgjør minimumsstandarder for sikkerhetsregler, med mindre skriftlig beskjed om noe annet gis. Lokale sikkerhetskrav fra andre virksomheter som angår ditt arbeid, skal prioriteres over FH Contractors' retningslinjer. Du skal alltid overholde lovgivningen i det landet hvor du arbeider. Brudd kan føre til hjemsendelse. På arbeidsplassen er alkohol og rusmidler forbudt, og beruselse eller påvirkning tolereres ikke. Misbruk vil føre til øyeblikkelig bortvisning for din egen regning.

Husk, sikkerhet kommer alltid først!

isse retningslinjene utgjør grunnlaget for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet hos FH Contractors. Ved å følge dem bidrar du til vårt felles mål om å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå på arbeidsplassen, noe som beskytter både mennesker, miljø og materiell.

Retningslinjer

9 Life Saving Rules

Life-Saving Rules FH Saftey Control

Bypassing Safety Controls

Obtain authorisation before overriding or disabling safety-controls:

 •  I understand and use safety-critical equipment and procedures which apply to my task

 • I obtain authorisation before:

  • disabling or overriding safety equipment

  • deviating from procedures

  • crossing a barrier

Life-Saving Rulle Confined Space

Confined Space

Obtain authorisation before entering a confirned space:

 •  I confirm energy sources are isolated

 • I confirm the atmosphere has been tested and is monitored

 • I check and use my breathing apparatus when required

 • I confirm there is an attendant standing by

 • I confirm a rescue plan is in place

 • I obtain authorisation to enter.

Life-Saving rule Safe mechanical lifting

Safe Mechanical Lifting

Plan lifting operations and control the area:

 •  I confirm that the equipment and load have been inspected and are fit for purpose

 • I only operate equipment that I am qualified to use

 • I establish and obey barriers and exclusion zones

 • I never walk under a suspended load.

Life-Saving rule work authorisation

Work Authorization

Work with a valid permit when required:

 •  I have confirmed if a permit is required

 • I am authorised to perform the work

 • I understand the permit

 • I have confirmed that hazards are controlled and it is safe to start

 • I stop and reassess if conditions change.

Life-Saving rule drive safe

Driving

Follow safe driving rules:

 •  I always wear a seatbelt

 • I do not exceed the speed limit, and reduce my speed for road conditions

 • I do not use phones or operate devices while driving

 • I am fit, rested and fully alert while driving

 • I follow journey management requirements.

Life-saving rule hot work

Hot Work

Control flammables and ignition sources:

 •  I identify and control ignition sources

 • Before starting any hot work:

  • I confirm flammable material has been removed or isolated

  • I obtain authorisation

 • Before starting hot work in a hazardous area I confirm:

  • a gas test has been completed

  • gas will be monitored continually.

Life-Saving rules working at height

Working at Height

Protect yourself against a fall when working at height:

 • I inspect my fall protection equipment before use

 • I secure tools and work materials to prevent dropped objects

 • I tie off 100% to approved anchor points while outside a protected area.

Life-Saving rule energy isolation

Energy isolation

Verify isolation and zero energy before work begins:

 •  I have identified all energy sources

 • I confirm that hazardous energy sources have been isolated, locked, and tagged

 • I have checked there is zero energy and tested for residual or stored energy.

Safety icon FH Conreactors

Line of fire

Verify isolation and zero energy before work begins:

 • I position myself to avoid:

  • moving objects

  • vehicles

  • pressure releases

  • dropped objects

 • I establish and obey barriers and exclusion zones

 • I take action to secure loose objects and report potential dropped objects

bottom of page