google-site-verification=N_Yqx9RjHE2kOk6P3YFc_GSDsv_91ndCrPdIe95GCIo
top of page
FH Contractors Safe at Work HMS

HMS ansvar

FH Contractors har ansvaret for å gjøre det mulig for deg å arbeide trygt. HMS er et linjeansvar som går fra toppledelsen til alle ansatte. Men først og fremst starter HMS -  Hos Meg Selv.

Som ansatt har du plikt til å:

  • Ta ansvar for din egen og andres sikkerhet og helse

  • Følge reglene om sikkerhet og helse som gjelder for arbeidet

  • Bidra til at sikkerhetstiltakene fungerer som tiltenkt

  • Rette feil og mangler av miljø- og sikkerhetsmessig betydning

  • Rapportere farlige forhold og hendelser (rapporteres i skjemaet nedenfor)

Forebygging av ulykker og farlige forhold

Her kan du rapportere farlige forhold og hendelser

Takk for at du tar ansvar for en sikker arbeidsplass hvor ulykker og farlige hendelser forebygges!

svejser indlejet personel indlejet mandskab

Kvalitet og holdninger til egne og andres verdier

Personlig oppførsel

Du representerer selskapet FH Contractors. Vi forventer at du opptrer edruelig og ordentlig overfor både kolleger, kunder og samarbeidspartnere. Husk at når du arbeider for FH Contractors, er du selskapets ansikt utad.

FH Contractors' egne lokasjoner

Når du er på FH Contractors' egne lokasjoner, må du alltid rydde opp etter deg selv. De sikkerhetsreglene som er nevnt i denne håndboken gjelder. Du er også alltid ansvarlig for å behandle selskapets verktøy, materialer og utstyr på riktig måte. Avfall skal sorteres korrekt i de merkede bøttene og containerne.

Skur, containere og prosjektplasser

Ved arbeid på ulike prosjekter må brukte skur og containere alltid holdes ryddige. Du har ansvar for å hjelpe til med å holde selskapets utstyr rent og vedlikeholdt på plassene, og utlevert arbeidsbekledning skal alltid være i god og riktig stand.

Les mer om:

bottom of page