google-site-verification=N_Yqx9RjHE2kOk6P3YFc_GSDsv_91ndCrPdIe95GCIo
top of page
FH Contractors Safe at Work HMS

Stay Safe

FH Contractors ma jasny zamiar tworzenia bezpiecznego miejsca pracy, gdzie zapobiega się wypadkom i obrażeniom. "Stay Safe" jest sercem naszej pracy. Priorytetem jest promowanie bezpiecznego wykonywania pracy oraz wzmacnianie świadomości i zrozumienia osobistej odpowiedzialności każdego pracownika w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.

Ogólnie o zdrowiu, środowisku, bezpieczeństwie i jakości

Jako pracownik FH Contractors masz obowiązek:

 1. Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

 2. Wspomagać prawidłowe funkcjonowanie środków bezpieczeństwa.

 3. Zadbać o to, aby tymczasowo usunięte środki bezpieczeństwa (np. podczas naprawy) zostały przywrócone.

 4. Zgłaszać istotne błędy i braki dotyczące środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia odpowiednim osobom.

Zawsze powinieneś zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa, a wszelkie zaostrzone wymagania na miejscu pracy mają zawsze pierwszeństwo przed ogólnymi wymaganiami FH Contractors. Wytyczne FH Contractors stanowią minimalne standardy bezpieczeństwa, chyba że zostanie udzielona pisemna informacja o czymś innym. Lokalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa innych firm, które dotyczą Twojej pracy, mają pierwszeństwo przed wytycznymi FH Contractors. Zawsze musisz przestrzegać prawa kraju, w którym pracujesz. Naruszenie przepisów może skutkować zwolnieniem. Na miejscu pracy alkohol i substancje odurzające są zabronione, a nietrzeźwość lub odurzenie nie będą tolerowane. Nadużycie będzie skutkować natychmiastowym zwolnieniem na własny koszt.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo zawsze jest najważniejsze!

Te wytyczne stanowią podstawę zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa i jakości w FH Contractors. Przestrzegając ich, przyczyniasz się do naszego wspólnego celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa na miejscu pracy, co chroni zarówno ludzi, środowisko, jak i sprzęt.

Wytyczne

9 Life Saving Rules

Life-Saving Rules FH Saftey Control

Bypassing Safety Controls

Obtain authorisation before overriding or disabling safety-controls:

 •  I understand and use safety-critical equipment and procedures which apply to my task

 • I obtain authorisation before:

  • disabling or overriding safety equipment

  • deviating from procedures

  • crossing a barrier

Life-Saving Rulle Confined Space

Confined Space

Obtain authorisation before entering a confirned space:

 •  I confirm energy sources are isolated

 • I confirm the atmosphere has been tested and is monitored

 • I check and use my breathing apparatus when required

 • I confirm there is an attendant standing by

 • I confirm a rescue plan is in place

 • I obtain authorisation to enter.

Life-Saving rule Safe mechanical lifting

Safe Mechanical Lifting

Plan lifting operations and control the area:

 •  I confirm that the equipment and load have been inspected and are fit for purpose

 • I only operate equipment that I am qualified to use

 • I establish and obey barriers and exclusion zones

 • I never walk under a suspended load.

Life-Saving rule work authorisation

Work Authorization

Work with a valid permit when required:

 •  I have confirmed if a permit is required

 • I am authorised to perform the work

 • I understand the permit

 • I have confirmed that hazards are controlled and it is safe to start

 • I stop and reassess if conditions change.

Life-Saving rule drive safe

Driving

Follow safe driving rules:

 •  I always wear a seatbelt

 • I do not exceed the speed limit, and reduce my speed for road conditions

 • I do not use phones or operate devices while driving

 • I am fit, rested and fully alert while driving

 • I follow journey management requirements.

Life-saving rule hot work

Hot Work

Control flammables and ignition sources:

 •  I identify and control ignition sources

 • Before starting any hot work:

  • I confirm flammable material has been removed or isolated

  • I obtain authorisation

 • Before starting hot work in a hazardous area I confirm:

  • a gas test has been completed

  • gas will be monitored continually.

Life-Saving rules working at height

Working at Height

Protect yourself against a fall when working at height:

 • I inspect my fall protection equipment before use

 • I secure tools and work materials to prevent dropped objects

 • I tie off 100% to approved anchor points while outside a protected area.

Life-Saving rule energy isolation

Energy isolation

Verify isolation and zero energy before work begins:

 •  I have identified all energy sources

 • I confirm that hazardous energy sources have been isolated, locked, and tagged

 • I have checked there is zero energy and tested for residual or stored energy.

Safety icon FH Conreactors

Line of fire

Verify isolation and zero energy before work begins:

 • I position myself to avoid:

  • moving objects

  • vehicles

  • pressure releases

  • dropped objects

 • I establish and obey barriers and exclusion zones

 • I take action to secure loose objects and report potential dropped objects

bottom of page