google-site-verification=N_Yqx9RjHE2kOk6P3YFc_GSDsv_91ndCrPdIe95GCIo
top of page
FH Contractors Safe at Work HMS

BHP Odpowiedzialność 

FH Contractors jest odpowiedzialne za umożliwienie Ci bezpiecznej pracy. BHP to odpowiedzialność linii, która sięga od najwyższego kierownictwa do wszystkich pracowników. Ale przede wszystkim, HSE zaczyna się od:

Ja Samego/ Samej!

Jako pracownik masz obowiązek:

  • Podejmować odpowiedzialność za własne oraz innych bezpieczeństwo i zdrowie

  • Przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia obowiązujących w pracy

  • Przyczyniać się do zapewnienia skuteczności środków bezpieczeństwa

  • Usuwać błędy i braki o znaczeniu dla środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia

  • Zgłaszać niebezpieczne warunki i incydenty (zgłaszane w poniższym formularzu)

Zapobieganie wypadkom i niebezpiecznym warunkom

Tutaj możesz zgłosić niebezpieczne warunki i incydenty

Dziękujemy za wzięcie odpowiedzialności za bezpieczne miejsce pracy, w którym zapobiega się wypadkom i niebezpiecznym incydentom!

svejser indlejet personel indlejet mandskab

Jakość i stosunek do własnych i cudzych wartości

Zachowanie osobiste

Reprezentujesz firmę FH Contractors. Oczekujemy, że będziesz zachowywać się w sposób trzeźwy i odpowiedni zarówno wobec kolegów, klientów, jak i partnerów. Pamiętaj, że kiedy pracujesz dla FH Contractors, jesteś twarzą firmy wobec otoczenia.

Własna lokalizacja FH Contractors

Kiedy jesteś na własnej lokalizacji FH Contractors, zawsze musisz posprzątać po sobie. Obowiązują tu wymienione w tej broszurze zasady bezpieczeństwa. Zawsze jesteś również odpowiedzial

Przyczepy, kontenery i place budowy

Podczas pracy na różnych projektach, używane przyczepy i kontenery zawsze muszą być utrzymywane w porządku. Jesteś odpowiedzialny za pomoc w utrzymaniu w czystości i konserwacji sprzętu firmy na placach budowy, a wydane ubrania robocze powinny zawsze być w dobrym i odpowiednim stanie.

Dowiedz się więcej o:

bottom of page