google-site-verification=N_Yqx9RjHE2kOk6P3YFc_GSDsv_91ndCrPdIe95GCIo
top of page

Nasi pracownicy 
Twoim kapitałem

Jesteśmy jedną z wiodących agencji zatrudnienia, która oferuje klientom usługi selekcji i rekrutacji pracowników do realizacji projektów na całym świecie.

Podchodzimy do współpracy w sposób profesjonalny i partnerski, a poprzez oferowane usługi i bezpośredni kontakt budujemy bliskie i długotrwałe relacji z klientami. 
Obecnie wiele firm w okresach sezonowego wzrostu aktywności korzysta z alternatywy w postaci tymczasowego zatrudniania pracowników. Za naszym pośrednictwem klienci mają możliwość zatrudnienia pracowników tymczasowo lub na stałe – stosownie do potrzeb.

Pomagamy w znalezieniu pracowników

Rekrutujemy pracowników specjalizujących się w wykonywaniu konstrukcji spawanych i obróbce metali oraz wielu innych dziedzinach, takich jak m.in. morski przemysł wydobywczy, budownictwo i przemysł stoczniowy. 
Posiadamy doświadczenie w rekrutacji i selekcji pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, od stanowisk kierowniczych po pracowników operacyjnych, i dbamy o to, aby nasi kandydaci zawsze posiadali odpowiednio wysokie kwalifikacje, kompetencje i uprawnienia.

Branże

Mamy personel w następujących branżach

Offshore

Energia / wiatr

Przemysł

Budownictwo

Składy

Magazyny

Morskie

Lądowe

Stocznie i elektrociepłownie

Projekty

Produkcja

Kadra Z Certyfikatem

Nasi wszyscy spawacze są objęci programem certyfikacji realizowanym w naszym ośrodku szkolenia spawaczy. W ten sposób zapewniamy, że każdy pracownik posiada niezbędne kwalifikacje do tego, aby wykonywać powierzone mu zadania w sposób prawidłowy i bezpieczny.

-  Pomagamy pracodawcom w znalezieniu pracowników – we właściwym czasie i o odpowiednich kwalifikacjach – którzy najlepiej spełnią ich oczekiwania.

FH Contractors - We offer specialists in welding, metalwork and a number of professional areas for e.g. offshore, construction and shipbuilding industries.

Nasze zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa traktujemy bardzo poważnie

Firma FH Contractors uznaje bezpieczeństwo za wartość nadrzędną w każdym aspekcie swojej działalności. Zobowiązaliśmy się do zapewnienia bezpieczeństwa, a przestrzeganie zasad i procedur dotyczących bezpiecznej pracy jest dla nas równie ważne jak wysoka jakość wykonania. Dbamy zarówno o firmę, jak i o ludzi, którzy ją tworzą, i na własnym przykładzie pokazujemy, jak aktywnie przyczyniać się do budowania silnej kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy.

bottom of page