google-site-verification=N_Yqx9RjHE2kOk6P3YFc_GSDsv_91ndCrPdIe95GCIo
top of page
Byggeleder

BHP Odpowiedzialność 

FH Contractors jest odpowiedzialne za umożliwienie Ci bezpiecznej pracy. BHP to odpowiedzialność linii, która sięga od najwyższego kierownictwa do wszystkich pracowników. Ale przede wszystkim, HSE zaczyna się od:

Ja Samego/ Samej!

Jako pracownik masz obowiązek:

  • Podejmować odpowiedzialność za własne oraz innych bezpieczeństwo i zdrowie

  • Przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia obowiązujących w pracy

  • Przyczyniać się do zapewnienia skuteczności środków bezpieczeństwa

  • Usuwać błędy i braki o znaczeniu dla środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia

  • Zgłaszać niebezpieczne warunki i incydenty (zgłaszane w poniższym formularzu)

Jakość i stosunek do własnych i cudzych wartości

Przestronne i bezpieczne środowisko pracy

Nasi pracownicy są traktowani równo i zatrudniani na warunkach, które co najmniej spełniają lokalne przepisy i regulacje. Nasze miejsce pracy musi być wolne od dyskryminacji i molestowania, a my zobowiązujemy się zapewnić bezpieczne środowisko pracy, które wspiera zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników.

Zobowiązujemy się do konsultacji i angażowania pracowników, w tym przedstawicieli ds. bezpieczeństwa, w pracę nad utrzymaniem i zapewnieniem zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy.

Każdy z nas jest odpowiedzialny za identyfikację, zrozumienie i minimalizowanie niedopuszczalnych ryzyk, które wpływają na zdrowie, bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa naszych pracowników. Tylko dzięki zaufanej współpracy można utrzymać bezpieczne miejsce pracy, gdzie codzienne zadania mogą być wykonywane bez ryzyka wypadków.

Dowiedz się więcej o:

Twoja odpowiedzialność za HSE

Jako pracownik FH Contractors, musisz zawsze zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa. Surowsze wymagania w miejscu pracy w odniesieniu do ogólnych wymagań FH Contractors zawsze muszą mieć najwyższy priorytet.

Wytyczne HSE FH Contractors służą jako „najniższy wspólny mianownik” dla przepisów dotyczących zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa w twoim miejscu pracy. Oznacza to, że stanowią one zestaw zasad bezpieczeństwa, które należy przestrzegać co najmniej, chyba że podano inaczej na piśmie.

Na przykład może to dotyczyć pracy w innej firmie, gdzie przekazywane są surowsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa. W takich przypadkach należy stosować surowsze wymagania bezpieczeństwa przekazywane przez firmę przed wskazówkami zawartymi w wytycznych HSE FH Contractors.

Prawo kraju przyjmującego musi być respektowane i przestrzegane. W przeciwnym razie nastąpi repatriacja.

Dowiedz się więcej o:

Zwolnienie chorobowe

FH Contractors będzie:

  • Zapewniać bezpieczeństwo i dobre samopoczucie każdego pracownika

  • Tworzyć otwartość w kwestii przyczyn nieobecności

  • Traktować pracowników równo podczas nieobecności

  • Utrzymywać pracowników na długoterminowym zwolnieniu chorobowym

  • Zmniejszać liczbę zwolnień chorobowych

 

Polityka ta powinna być realizowana poprzez współpracę i otwarty dialog między zarządem a pracownikami. FH Contractors opracowało procedurę zwolnień chorobowych, aby zapewnić właściwe postępowanie w przypadku nieobecności z powodu choroby.

Dowiedz się więcej o:

Zachowanie osobiste

Reprezentujesz firmę FH Contractors. Oczekujemy, że będziesz zachowywać się w sposób trzeźwy i odpowiedni zarówno wobec kolegów, klientów, jak i partnerów. Pamiętaj, że kiedy pracujesz dla FH Contractors, jesteś twarzą firmy wobec otoczenia.

Własna lokalizacja FH Contractors

Kiedy jesteś na własnej lokalizacji FH Contractors, zawsze musisz posprzątać po sobie. Obowiązują tu wymienione w tej broszurze zasady bezpieczeństwa. Zawsze jesteś również odpowiedzial

Vi følger loven og lokale overenskomster

FH Contractors forpligter sig altid til at overholde loven. Dette betyder, at du som medarbejder kan have tillid til, at vi holder vores løfter og handler i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi indgår desuden  overenskomster både i Danmark og Norge for at sikre tryghed og trivsel for hver enkelt medarbejder.

Spørgsmål om arbejdsmiljøpolitikken? 
bottom of page