Zatrudnienie przy realizacji projektów

W firmie FH Contractors A/S dbamy o naszych pracowników! Każdemu pracownikowi przydzielamy opiekuna, który pomaga mu w planowaniu jego ścieżki zawodowej.
Do zadań opiekuna należy m.in. dbanie o dostępność nowych zadań i projektów.

Oferujemy zatrudnienie przy realizacji różnego typu zadań i projektów. Kwestie wynagrodzenia, noclegów, diet i przejazdów reguluje umowa o pracę. Wszystkie umowy podlegają układom zbiorowym pracy, które obowiązują w danej branży/na danym rynku.

Projekty mogą różnić się czasem trwania i cyklem pracy, np. 12 dni pracy i 9 przerwy lub 14 dni pracy i 21 dni przerwy.

Zdrowe i bezpieczne środowisko pracy!

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas wartością nadrzędną. System zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy (QHSE) stanowi ważny element naszej kultury organizacyjnej, a nasze zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa traktujemy bardzo poważnie!

Nasza polityka QHSE

Jak złożyć podanie o pracę

Podanie online

Aby przejść bezpośrednio do strony formularza podania, kliknij Złóż podanie o pracę. Wypełnij formularz, podając informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Możesz również dołączyć swój życiorys (CV) i inne stosowne dokumenty.

Wyślij podanie
Po wypełnieniu formularza kliknij „wyślij”.