Jakość, zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko

Nasze zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa traktujemy bardzo poważnie

Zapewniamy szkolenia i rozpowszechniamy informacje, aby mieć pewność, że pracownicy zatrudnieni za naszym pośrednictwem przestrzegają specyficznych wytycznych BHP naszych klientów i stosują się do nich.

Ośrodek szkolenia spawaczy firmy FH Contractors prowadzi kursy spawalnicze połączone z praktyczną weryfikacją umiejętności i certyfikacją.

Na życzenie klienta organizujemy także spotkania kandydatów z pracodawcą w jego zakładzie pracy. Celem tych spotkań jest zaprezentowanie ogólnych i istotnych zasad dotyczące bezpieczeństwa oraz omówienie wyników działań prowadzonych w obszarze zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracy.
Firma FH Contractors zobowiązała się podjęcia wszelkich możliwych i praktycznych działań zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy. Pragniemy pośredniczyć w zatrudnianiu pracowników, którzy posiadają motywację i odpowiednie kwalifikacje i przynoszą naszym klientom możliwie największą wartość.

Wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania poparty certyfikatem DNV-GL zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi:

 

Polityka firmy