Nasi pracownicy Twoim kapitałem

Jesteśmy jedną z wiodących agencji zatrudnienia, która oferuje klientom usługi selekcji i rekrutacji pracowników do realizacji projektów na całym świecie.

Podchodzimy do współpracy w sposób profesjonalny i partnerski, a poprzez oferowane usługi i bezpośredni kontakt budujemy bliskie i długotrwałe relacji z klientami.
Obecnie wiele firm w okresach sezonowego wzrostu aktywności korzysta z alternatywy w postaci tymczasowego zatrudniania pracowników. Za naszym pośrednictwem klienci mają możliwość zatrudnienia pracowników tymczasowo lub na stałe – stosownie do potrzeb.

Pomagamy w znalezieniu pracowników

- w przemyśle stoczniowym, rafineryjnym i energetyce

Rekrutujemy pracowników specjalizujących się w wykonywaniu konstrukcji spawanych i obróbce metali oraz wielu innych dziedzinach, takich jak m.in. morski przemysł wydobywczy, budownictwo i przemysł stoczniowy.
Posiadamy doświadczenie w rekrutacji i selekcji pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, od stanowisk kierowniczych po pracowników operacyjnych, i dbamy o to, aby nasi kandydaci zawsze posiadali odpowiednio wysokie kwalifikacje, kompetencje i uprawnienia.