google-site-verification=N_Yqx9RjHE2kOk6P3YFc_GSDsv_91ndCrPdIe95GCIo
top of page

Søgeresultater

22 elementer funnet for «»

 • Arbejdsmiljøpolitik | Fh Contractors

  Arbeidsmiljøpolitikk FH Contractors har ansvaret for å gjøre det mulig for deg å arbeide trygt. HMS er et linjeansvar som går fra toppledelsen til alle ansatte. Men først og fremst starter HMS - Hos Meg Selv. ​ Som ansatt har du plikt til å: Ta ansvar for din egen og andres sikkerhet og helse Følge reglene om sikkerhet og helse som gjelder for arbeidet Bidra til at sikkerhetstiltakene fungerer som tiltenkt Rette feil og mangler av miljø- og sikkerhetsmessig betydning Rapportere farlige forhold og hendelser (rapporteres i skjemaet nedenfor) Kvalitet og holdninger til egne og andres verdier Trygt og respektfullt arbeidsmiljø I vårt firma tror vi på å behandle alle ansatte med rettferdighet og verdighet. Vi sikrer at ansettelsesvilkår oppfyller eller overgår alle lokale lover og forskrifter. Vi er forpliktet til å fremme en arbeidsplass fri for diskriminering og trakassering,hvor alle føler seg trygge og støttet. ​ Vi prioriterer våre ansattes helse og trivsel ved å skape et trygt arbeidsmiljø. Dette inkluderer løpende konsultasjon og samarbeid med ansatte, inkludert sikkerhetsrepresentanter. Vi mener at et tillitsfullt partnerskap er essensielt for å identifisere, håndtere og redusere risikoer som kan påvirke helsen, sikkerheten og tryggheten til vår arbeidsstyrke. Ved å jobbe sammen kan vi sikre et trygt arbeidsmiljø der alle kan utføre sine oppgaver trygt og uten frykt for ulykker. Les mer om: Våre Stay Safe retningslinjer Ditt HMS-ansvar Som FH Contractors medarbeider, skal du alltid gjøre deg kjent med lokale helse-, miljø- og sikkerhetsregler. Skjerpede krav på arbeidsplassene i forhold til FH Contractors' generelle krav skal alltid ha høyeste prioritet. FH Contractors' HMS-retningslinjer gjelder som "minste fellesnevner" for helse-, miljø- og sikkerhetsregler på din arbeidsplass. Dette betyr at de representerer et sett sikkerhetsregler som minst må overholdes med mindre annet meddeles skriftlig. Dette kan for eksempel være tilfelle ved arbeid i en annen virksomhet, hvor skjerpede sikkerhetskrav utleveres. I slike tilfeller skal de skjerpede sikkerhetskravene utlevert av virksomheten anvendes foran retningslinjene i FH Contractors' HMS-retningslinjer. ​ Lovgivningen i oppholdslandet skal respekteres og overholdes. I motsatt fall vil det skje hjemsendelse. Les mer om: Ditt HMS-ansvar Forholdsregler for reise Reiser i utlandet: Forbered deg grundig! For å sikre en problemfri reise til utlandet, ber vi deg om å lese følgende viktige informasjon: ​ Reiseplan: Du vil motta en detaljert reiseplan som beskriver reiseruten, inkludert: Fremmøtetider Billettinformasjon (henting og flytider) Annen viktig informasjon Les reiseplanen nøye gjennom for å unngå misforståelser. Tidlig ankomst: Det er avgjørende at du ankommer til flyplassen i god tid for å sikre en problemfri innsjekking og ombordstigning.. Sen ankomst kan føre til avvisning ved innsjekkingsskranken. Ved avslag på et fly på grunn av sen ankomst, vil du bli belastet for billettprisen. Tapt bagasje: Skulle bagasjen bli borte under reisen, må du umiddelbart melde fra til reisearrangøren. Du vil motta ytterligere instruksjoner om hvordan du rapporterer tapt bagasje og får kompensasjon. Husk å kontakte ditt forsikringsselskap (innbyggerforsikring) for å melde fra om tapt bagasje. Ved å følge disse retningslinjene kan du sørge for en trygg og problemfri utenlandsreise. Regler for røyking FH Contractors er en røykfri arbeidsplass, og derfor en attraktiv arbeidsplass hvor ansatte kan utføre arbeidet sitt uten å bli utsatt for passiv røyking. Med utgangspunkt i gjeldende regelverk og bedriftens arbeidsmiljøpolicy er det utviklet en røykepolicy som gjelder ansatte og gjester i vår bedrift. All røyking foregår utendørs, på anviste, merkede steder. Dette vil forhindre at andre mennesker blir utsatt for røyken Røyking er ikke tillatt i firmabiler. Dersom en ansatt bryter røykepolicyen, kan dette få arbeidsrettslige konsekvenser for vedkommende. Ved første brudd vil den ansatte få en skriftlig advarsel. Ledelsen er ansvarlig for å sikre at alle overholder røykeregler. Ledere er derfor forpliktet til å iverksette tiltak mot ansatte som ikke overholder røykepolicyen. De samme reglene gjelder for elektroniske sigaretter som for vanlige sigaretter. Alkohol- og rusmiddelpolicy Når du er på FH Contractors' egne lokasjoner, må du alltid rydde opp etter deg selv. De sikkerhetsreglene som er nevnt i denne håndboken gjelder. Du er også alltid ansvarlig for å behandle selskapets verktøy, materialer og utstyr på riktig måte. Avfall skal sorteres korrekt i de merkede bøttene og containerne. ​ Forbud mot bruk av alkohol og rusmidler Det er strengt forbudt å nyte alkohol eller bruke illegale rusmidler i arbeidstiden, inkludert under arbeid på klientsteder eller deltakelse i klientmøter. Ved mistanke om alkohol- eller rusmiddelbruk i arbeidstiden, vil den ansatte bli sendt hjem fra arbeidsplassen umiddelbart. Dette kan føre til disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse. ​ Unntak Det kan være spesielle anledninger der alkoholkonsum er tillatt, for eksempel ved bedriftsarrangementer om sommeren eller til jul, jubileer, mottakelser eller personalfester. I disse tilfellene forventes det at ansatte drikker alkohol ansvarlig og med måtehold. ​ Reiser til og fra klientsteder Ved reiser til og fra klientsteder, forventes det at ansatte oppfører seg på en profesjonell og ansvarlig måte. Dette inkluderer å unngå overdreven alkoholkonsum og avstå fra bruk av rusmidler. Flyselskaper kan nekte å ta med passasjerer som virker beruset eller under påvirkning av rusmidler. Beslutningen om å ta med en passasjer eller ei, er ene og alene flyselskapets ansvar. Konsekvenser av brudd på policyen Hvis en ansatt nektes ombordstigning på grunn av beruselse eller rusmiddelbruk, vil dette bli ansett som uautorisert fravær og kan føre til disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse. Sykefravær Sykefraværspolitikk: ​ H Contractors vil; Sikre trygghet og trivsel for den enkelte medarbeider Skap åpenhet om årsaker til fravær Behandler ansatte likt ved fravær Behold langtidssyke ansatte Redusere sykefraværet. Politikken skal oppnås gjennom samarbeid og åpen dialog mellom ledelse og ansatte. FH Contractors har utarbeidet en sykefraværsprosedyre for å sikre god håndtering av sykefraværet. ​ Les mer om: Forholdsregler ved sykdom Vi følger loven og lokale avtaler FH Contractors forplikter seg alltid til å følge loven. Dette betyr at du som ansatt kan være sikker på at vi holder våre løfter og handler i samsvar med loven. Vi inngår også tariffavtaler i både Danmark og Norge for å sikre trygghet og trivsel for hver enkelt ansatt. ​ Spørsmål om arbeidsmiljøpolitikken? Kontakt HR-koordinator

 • forholdsregler ved rejser | Fh Contractors

  Forholdsregler for reise Reiser i utlandet: Forbered deg grundig For å sikre en problemfri reise til utlandet, ber vi deg om å lese følgende viktige informasjon: Ved å følge disse retningslinjene kan du sørge for en trygg og problemfri utenlandsreise. Reiser i utlandet: Forbered deg grundig!For å sikre en problemfri reise til utlandet, ber vi deg om å lese følgende viktige informasjon: ​ Reiseplan: Du vil motta en detaljert reiseplan som beskriver reiseruten, inkludert: Fremmøtetider Billettinformasjon (henting og flytider) Annen viktig informasjon Les reiseplanen nøye gjennom for å unngå misforståelser. Tidlig ankomst: Det er avgjørende at du ankommer til flyplassen i god tid for å sikre en problemfri innsjekking og ombordstigning.. Sen ankomst kan føre til avvisning ved innsjekkingsskranken. Ved avslag på et fly på grunn av sen ankomst, vil du bli belastet for billettprisen. Tapt bagasje: Skulle bagasjen bli borte under reisen, må du umiddelbart melde fra til reisearrangøren. Du vil motta ytterligere instruksjoner om hvordan du rapporterer tapt bagasje og får kompensasjon. Husk å kontakte ditt forsikringsselskap (innbyggerforsikring) for å melde fra om tapt bagasje. Read More

 • Stay Safe | Fh Contractors

  Stay Safe FH Contractors har en klar ambisjon om å skape en trygg arbeidsplass hvor ulykker og skader forebygges. "Stay Safe" er hjertet av vårt arbeid. Vi prioriterer å fremme sikker utførelse av arbeidet samt å styrke bevisstheten og forståelsen for det personlige ansvaret hos hver enkelt medarbeider for å sikre et trygt arbeidsmiljø. Generelt om helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Som ansatt hos FH Contractors er det din plikt å: Følge gjeldende regler for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Bidra til at sikkerhetstiltak fungerer som tiltenkt. Sørge for at midlertidig fjernede sikkerhetstiltak (for eksempel under reparasjon) gjenopprettes. Rapportere feil og mangler av betydning for miljø, sikkerhet og helse til de ansvarlige. Du skal alltid sette deg inn i lokale helse-, miljø- og sikkerhetsregler, og eventuelle skjerpede krav på arbeidsplassen har alltid førsteprioritet i forhold til FH Contractors' generelle krav. FH Contractors' retningslinjer utgjør minimumsstandarder for sikkerhetsregler, med mindre skriftlig beskjed om noe annet gis. Lokale sikkerhetskrav fra andre virksomheter som angår ditt arbeid, skal prioriteres over FH Contractors' retningslinjer. Du skal alltid overholde lovgivningen i det landet hvor du arbeider. Brudd kan føre til hjemsendelse. På arbeidsplassen er alkohol og rusmidler forbudt, og beruselse eller påvirkning tolereres ikke. Misbruk vil føre til øyeblikkelig bortvisning for din egen regning. Husk, sikkerhet kommer alltid først! ​ isse retningslinjene utgjør grunnlaget for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet hos FH Contractors. Ved å følge dem bidrar du til vårt felles mål om å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå på arbeidsplassen, noe som beskytter både mennesker, miljø og materiell. Retningslinjer Ditt HMS-ansvar Risikovurdering av ditt eget arbeid Personlig verneutstyr Forholdsregler ved reiser Sykefravær Røykepolitikk 9 Life Saving Rules Bypassing Safety Controls Obtain authorisation before overriding or disabling safety-controls: I understand and use safety-critical equipment and procedures which apply to my task I obtain authorisation before: disabling or overriding safety equipment deviating from procedures crossing a barrier Confined Space Obtain authorisation before entering a confirned space: I confirm energy sources are isolated I confirm the atmosphere has been tested and is monitored I check and use my breathing apparatus when required I confirm there is an attendant standing by I confirm a rescue plan is in place I obtain authorisation to enter. Safe Mechanical Lifting Plan lifting operations and control the area: I confirm that the equipment and load have been inspected and are fit for purpose I only operate equipment that I am qualified to use I establish and obey barriers and exclusion zones I never walk under a suspended load. Work Authorization Work with a valid permit when required: I have confirmed if a permit is required I am authorised to perform the work I understand the permit I have confirmed that hazards are controlled and it is safe to start I stop and reassess if conditions change. Driving Follow safe driving rules: I always wear a seatbelt I do not exceed the speed limit, and reduce my speed for road conditions I do not use phones or operate devices while driving I am fit, rested and fully alert while driving I follow journey management requirements. Hot Work Control flammables and ignition sources: I identify and control ignition sources Before starting any hot work: I confirm flammable material has been removed or isolated I obtain authorisation Before starting hot work in a hazardous area I confirm: a gas test has been completed gas will be monitored continually. Working at Height Protect yourself against a fall when working at height: I inspect my fall protection equipment before use I secure tools and work materials to prevent dropped objects I tie off 100% to approved anchor points while outside a protected area. Energy isolation Verify isolation and zero energy before work begins: I have identified all energy sources I confirm that hazardous energy sources have been isolated, locked, and tagged I have checked there is zero energy and tested for residual or stored energy. Line of fire Verify isolation and zero energy before work begins: I position myself to avoid: moving objects vehicles pressure releases dropped objects I establish and obey barriers and exclusion zones I take action to secure loose objects and report potential dropped objects

 • Dit HMS ansvar | Fh Contractors

  HMS ansvar FH Contractors har ansvaret for å gjøre det mulig for deg å arbeide trygt. HMS er et linjeansvar som går fra toppledelsen til alle ansatte. Men først og fremst starter HMS - Hos Meg Selv. ​ Som ansatt har du plikt til å: Ta ansvar for din egen og andres sikkerhet og helse Følge reglene om sikkerhet og helse som gjelder for arbeidet Bidra til at sikkerhetstiltakene fungerer som tiltenkt Rette feil og mangler av miljø- og sikkerhetsmessig betydning Rapportere farlige forhold og hendelser (rapporteres i skjemaet nedenfor) Forebygging av ulykker og farlige forhold Her kan du rapportere farlige forhold og hendelser Fornavn Efternavn Email Emne Beskriv hendelse Send Takk for at du tar ansvar for en sikker arbeidsplass hvor ulykker og farlige hendelser forebygges! Kvalitet og holdninger til egne og andres verdier Personlig oppførsel Du representerer selskapet FH Contractors. Vi forventer at du opptrer edruelig og ordentlig overfor både kolleger, kunder og samarbeidspartnere. Husk at når du arbeider for FH Contractors, er du selskapets ansikt utad. FH Contractors' egne lokasjoner Når du er på FH Contractors' egne lokasjoner, må du alltid rydde opp etter deg selv. De sikkerhetsreglene som er nevnt i denne håndboken gjelder. Du er også alltid ansvarlig for å behandle selskapets verktøy, materialer og utstyr på riktig måte. Avfall skal sorteres korrekt i de merkede bøttene og containerne. Skur, containere og prosjektplasser Ved arbeid på ulike prosjekter må brukte skur og containere alltid holdes ryddige. Du har ansvar for å hjelpe til med å holde selskapets utstyr rent og vedlikeholdt på plassene, og utlevert arbeidsbekledning skal alltid være i god og riktig stand. Les mer om: Forholdsregler ved reiser Personellpolitikk Sikkerhetsregler Vår tilnærming til HSEQ

 • HSEQ | Fh Contractors

  Dedikert til våre ansatte og våre klienters sikkerhet. HSEQ Kvalitet, miljø, helse & sikkerhet Gjennom opplæring og informasjon, sørger vi for at vårt personell holder seg til og følger våre kunders spesifikke kvalitet-, miljø-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsforskrifter. FH Contractors personell gjennomgår dokumentert sikkerhetsopplæring ved vår sveiseskole. Møter holdes for FH Contractors personell på arbeidsplassen når / om våre klienter ønsker det. Disse møtene byr på relevant sikkerhetsinformasjon og HMSK-statistikk vurderes. FH Contractors tar alle rimelige steg for å forbedre sikkerheten på arbeidsplassen – vi er bestemt på å tilby kvalifisert og motivert arbeidskraft som er fokusert på å oppnå målene og møte forventningene våre klienter har satt seg. Helse Mental og fysisk Å ha en sunn og trygg arbeidsplass har alltid hatt høyeste prioritet. Med selskapets og arbeidsstyrkens fortsatte vekst har vi lagt vekt på å bli ISO 45001-sertifisert. Dette er en naturlig fortsettelse av vårt arbeid med arbeidsmiljøet, der vi har en svært lav toleranse for avvik. ​ Vi ønsker å skape et attraktivt arbeidsmiljø som tar hensyn til både våre ansattes mentale og fysiske helse. Vårt største aktiv er våre ansatte - og vi vet at vi risikerer å miste dem hvis vi ikke klarer å skape et attraktivt arbeidsmiljø med plass for mangfold og sikkerhet! Next Se vår Arbeidsmiljøpolitikk Sikkerhet Stay Safe Vår høyeste prioritet er å sikre at alle alltid kommer trygt hjem hver dag. FH Contractors strebe r etter å være en sunn arbeidsplass der ulykker og skader på mennesker, eiendom og miljø unngås. Vi tror fast på at ethvert uhell kan forebygges, og vårt arbeidsmiljø skal preges av engasjement og anerkjennelse. Vårt HSEQ-engasjement er sertifisert i henhold til Occupational Health and Safety Management System: ISO 4500 1:2018. ​ Stay Safe Gjennom vårt HSEQ-program "Stay Safe" fokuserer vi på å styrke bevisstheten om og forståelsen for den personlige ansvarsfølelsen hos hver enkelt medarbeider for å sikre et trygt arbeidsmiljø. Next Se våre Stay Safe retningslinjer /HMS Miljø En bærekraftig tilnærming FH Contractors' ISO 14001-sertifisering er en del av vår miljøstrategi, som inkluderer avfallssortering, redusert energiforbruk, gjennomtenkte transportprosedyrer og bærekraftige produksjonsprinsipper. ​ Vi støtter Danmarks mål om å bli CO2-nøytrale innen 2030 og sikter mot å redusere vår negative innvirkning på miljøet ved å bruke ressurser effektivt og redusere energiforbruket. Som et selskap er vi klar over vår potensielle rolle i å avbøte klimaendringer og bevare naturressursene. Kvalitet Dedikert til å sikre høy kvalitet FH Contractors streber etter å overholde de absolutt høyeste standardene når vi leverer tjenester. Kunde tilfredshet er vårt klare mål. Derfor setter vi pris på å ha oppnådd ISO 9001-sertifiseringen. Vedlikehold av vårt kvalitetsstyringssystem er en kontinuerlig prosess som vi investerer mye ressurser i, da det hjelper oss med å holde fokus på kundenes krav, risikostyring og grundig dokumentasjon av våre arbeidsprosesser. ​ Se alle våre HSEQ-sertifikater nedenfor. Download: HSEQ sertifikater FH Contractors operer med et integrert styringssystem som er sertifisert av DNV-GL i henhold til de høyeste internasjonalt anerkjente standarder: ISO 9001:2015 (Quality management systems) ISO 14001:2015 (Environmental management systems) DS/ISO 45001:2018 (Occupational health and safety management systems) Retningslinjer for virksomheten Next Se FH Contractors retningslinjer for virksomheten her Les mer om sertifisering via sveisekurs

 • Sveiseskole | Fh Contractors

  Sveiseskole Sertifisering & opplæring Vi har etablert et strategisk partnerskap med IRON SOLUTION i Polen, som kurser, verifiserer og sertifiserer alle ansatte, fordi de alltid er klare til å jobbe med kundenes krav. Vi tilbyr også sertifiseringer og tester av våre kunders ansatte. ​ IRON SOLUTION tilbyr opplæring for sveisere i henhold til programmene utviklet av International Welding Institute (IIW) og European Welding Federation (EWF). De har utdannet personell som kan godkjenne skolesertivikater. Les mer om sveiseskolen Sertifisering: EN ISO 9606 Materialer Sveisemetoder ”Våre ansatte er opplærte og sertifiserte.” Kontakt oss i dag

 • Bilindustrien | Fh Contractors

  Spesialister innenfor bilindustrien FH Contractors er stolte over å kunngjøre utvidelsen av våre mannskapstjenester ved å tilby teknisk personell til bilindustrien. Dette er muliggjort gjennom et nytt og spennende samarbeid med WiiSDA, en ledende aktør innen bemanning og rekruttering for bilsektoren. Dette partnerskapet gjør det mulig for FH Contractors å tilby spesialiserte arbeidsløsninger for bilindustrien. WiiSDA, kjent for sine høye standarder innen bemanning og rekruttering i Norge, deler vårt felles mål om å introdusere de mest kvalifiserte og motiverte kandidatene til den danske bilindustrien. FH Contractors – Din Partner innenfor Bilindustrien Hvorfor velge FH Contractors for din bemanningsløsning innenfor bilindustrien? ​ Spesialiserte Arbeidsløsninger: Vårt samarbeid med WiiSDA åpner dørene for et bredt spekter av spesialiserte arbeidsløsninger skreddersydd for å møte behovene i den danske bilindustrien. ​ Høyeste Standarder: WiiSDA er kjent for sine høye standarder innen bemanning og rekruttering i Norge, og nå bringer de sin ekspertise til Danmark. Vi deler et felles mål om å introdusere de mest kvalifiserte og motiverte kandidatene til din bedrift. ​ Inngående Forståelse: Vår tilnærming er basert på en grundig forståelse av bilindustrien. Vi er kjent med bransjens unike krav og er dedikert til å levere løsninger som oppfyller dine spesifikke behov. ​ Omfattende Rekrutteringsprosess: Vi implementerer en omfattende rekrutteringsprosess for å sikre at vi presenterer kandidater som passer perfekt til din bedrift og oppgaver. ​ Kontinuerlig Oppfølging: Vårt engasjement slutter ikke med ansettelsen. Vi sikrer kontinuerlig oppfølging for å garantere suksess både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi er her for å støtte deg hele veien. ​ Velg FH Contractors som din pålitelige partner innenfor bilindustrien. La oss sammen skape verdi og løfte bedriften din til nye høyder. Kontakt oss i dag for å diskutere hvordan vi kan imøtekomme dine spesifikke krav og forventninger. Kontakt Vi sparer din tid og ressurser ​ WiiSDA AS er et rekrutterings- og bemanningsselskap med over 12 års erfaring som leverandør av teknisk personell til bilindustrien. Vår omfattende rekrutteringsprosess inkluderer flere intervjuer med referanse- og språktester for alle kandidater. For mer informasjon om WiiSDA og våre tjenester, besøk gjerne vår nettside: www.WiiSDA.dk

 • FH Contractors | Manpower solution

  Vi har arbeidsstyrken, som styrker din virksomhet. Vår tjeneste Din profesjonelle rekrutteringspartner innenfor offshore, vindenergi og produksjon. FH Contractors, er et veletablert bemanningsfirma der tilbyr bemanningstjenester. Som et av de ledende bemanningsfirmaene hjelper vi våre kunder med rekruttering av mannskap til prosjekter over hele verden. Vi tilbyr spesialister innen sveising, metallarbeid og en rekke fagområder, blant annet for offshore-, konstruksjons- og skipsbyggingsindustrien. Vi tilbyr alltid høyt kvalifisert, kompetent og sertifisert mannskap, og har erfaring med rekruttering på alle nivåer i organisasjonen. Les mer Bemanningstjenester Arbeidsstyrkeeksperter - Vi kan tilby dyktig, flinke og kompetent arbeidere for dine prosjekter. Maritimt Vi har motiverte og kvalifiserte ansatte som kan hjelpe med skipsreparasjoner. Offshore Vi kan sende et team av opplært personell, og er i stand til å operere over hele verden. Vi leverer sveisere, installatører, stillasbyggere og elektrikere. Fornybar energi Grønn energi står på dagsorden over hele verden. Vi leverer personell med de nødvendige ferdighetene som trengs for å håndtere mange forskjellige oppgaver med fokus på fleksibilitet, kvalitet og sikkerhet. Sveiseskole Alle våre ansatte er sertifisert og Site-testet. Vi tilbyr også å sertifisere og teste dine ansatte på samme måte. + 500 Medarbeidere 4 industrier + 20 Års erfaring Våre klienter Adresse Måde Industrivej 21 6705 Esbjerg Ø Denmark Telefon +45 7612 4444 Email fh@fh-contractors.dk Connect

 • Personvern | Fh Contractors

  Privacy Policy FH Contractors Global Data Privacy Policy This Privacy Policy is effective as of February 20th, 2024 Welcome to the website FH Contractors. When you use FH Contractors services, you trust us with your information. This Privacy Policy is meant to help you understand what data we collect, why we collect it, and what we do with it. We hope you will take time to read it carefully. This Privacy Policy explains: What information we collect and why we collect it. How we use that information. The choices you have and your rights, including how to access and update information. This privacy statement may be updated regularly and changes will be reflected in this web page. Users are recommended to check regularly the Privacy Policy link in the web page, for any changes and updates in the purposes of the processing. Any personal identifiable information you provide us whether through our website or otherwise, will be subject to the most current version of this Privacy Policy posted on our website, but we may need to make changes to it in the future. We recommend that you check the website from time to time to inform yourself of any changes and we will notify you if necessary. ​ ​ ​1. Information We Collect We may collect various types of personal information from you when you visit our website, including but not limited to: Contact information (name, email address, phone number, etc.) Demographic information Log files and analytics data Cookies and similar technologies We use Google Analytics, a web analytics service provided by Google LLC ("Google"), to gather and analyze information about how visitors interact with our Website(s). Google Analytics uses cookies and similar technologies to collect information such as your IP address, browser type, referring/exit pages, device information, and the date and time of your visits. We use this information to analyze trends, track user activities on our Website(s), improve the user experience, and gain insights into user behavior and preferences. This data is collected and processed in an aggregated and anonymous form, which means it cannot be used to identify individual users. Google Analytics may also collect additional information about your online activities across different websites and services, as described in Google's Privacy Policy. We do not merge the personally identifiable information we collect on our Website(s) with information collected through Google Analytics. 2. U se of Personal Information We may use the pers onal information we collect for the following purposes: To provide you with the requested services and information To personalize and improve your experience on our website To communicate with you and respond to your inquiries To send you relevant marketing and promotional materials (with your consent) To comply with legal obligations 3. Data Sharing and Disclosure We may share your personal information with trusted third-party service providers who assist us in operating our website and delivering our services. These third parties are contractually obligated to protect your information and only process it in accordance with ou r instructions. ​ 4. Data Security We implement appropriate technical and organizational measures to protect your personal data from unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. However, please note that no method of transmission over the internet or electronic storage is 100% secure. 5. ​Data Retention We retain your personal information only for as long as necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy, unless a longer retention period is required or permitted by law. 6. ​Your Rights You have the right to access, correct, and request the deletion of your personal information in our possession. You may also have additional rights depending on your jurisdiction, such as the right to restrict processing or object to certain types of data processing. 7. Third-Party Links Our website may contain links to third-party websites or services that are not under our control. We are not responsible for the privacy practices or content of these third-party websites. We recommend reviewing the privacy policies of those websites before providing any personal information. 8. Changes to this Privacy Policy We reserve the right to update or modify this Privacy Policy at any time. Any changes will be effective upon posting the revised policy on our website. We encourage you to review this Privacy Policy periodically for any updates. ​ 9. Contact Us If you have any questions, concerns, or requests regarding our Data Privacy Policy or the handling of your personal information, please contact us using the information provided below: ​ FH Contractors A/S Måde Industrivej 21 6705 Esbjerg Ø Denmark Tel. +45 7612 4444 E-mail ​ ​ COPYRIGHT NOTICE You should assume that the contents of this web site are copyright © 2024 FH Contractors a/s, Danish Company CVR-no. 26940400, Esbjerg, Denmark. All Rights Reserved. Information on this web site, including but not limited to, text, images and sound, may not, except where otherwise explicitly indicated, be reproduced, copied, inserted on websites, transferred, distributed or stored without prior written permission by FH Contractors. Modifications to the contents of the web site are expressly prohibited. Parts of the web site may contain images that are subject to its providers copyright. NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS Information on this web site may contain technical inaccuracies or typographical errors. The information contained on the web site may be changed at any time without prior notification or obligation.

 • Offshore | Fh Contractors

  Spesialister til offshore-jobb Er du på jakt etter høyt kvalifiserte spesialister til dine offshore-prosjekter? Da har du kommet til rett sted. Hos FH Contractors er vi dedikerte til å levere skreddersydde rekrutteringsløsninger innenfor offshore-industrien. Uansett om du jobber innen olje og gass eller vindenergi, forstår vi viktigheten av å ha de rette ekspertene ved din side for å sikre en problemfri og vellykket drift. Vår ekspertise Vi har opparbeidet oss solid ekspertise innen rekruttering av spesialister til offshore arbeid. Vi har ikke bare bygget opp betydelig kompetanse på området, men vårt omfattende nettverk og dype kjennskap til industrien har gjort oss til en pålitelig partner for selskaper som trenger talent innenfor offshore-sektoren. Offshore arbeid innebærer en unik rekke utfordringer som krever spesialisert kunnskap og ferdigheter. Vårt team av erfarne rekrutteringskonsulenter forstår disse utfordringene og de spesielle kravene som følger med arbeid på havplattformer eller i andre fjerntliggende omgivelser. Vi vet at nøkkelen til suksess innen offshore arbeid ligger i å finne de mest kompetente fagfolk som ikke bare besitter den nødvendige tekniske ekspertisen, men også har sterke ferdigheter innen samarbeid, sikkerhet og effektivitet. Vår spesialisering innen rekruttering til offshore arbeid inkluderer områder som ingeniørvirksomhet, teknisk støtte, vedlikehold, sikkerhet og mye mer. Uansett om det er ingeniører som er eksperter på å designe offshore-plattformer, teknikere med dyp kunnskap om vedlikehold av avansert utstyr, eller sikkerhetseksperter med fokus på å minimere risiko i et potensielt farlig arbeidsmiljø, så er vi klare til å identifisere og tiltrekke de rette spesialistene. Vi vet at suksess innen offshore arbeid ikke bare handler om å matche fagfolk med ledige stillinger, men også om å sikre at de har nødvendig opplæring og utstyr for å takle de unike utfordringene de vil møte. Vi forplikter oss til å støtte våre kunder med å bygge de mest effektive og erfarne teamene innenfor offshore-sektoren. Så uansett om din bedrift arbeider med olje- og gassutvinning, vindenergi eller andre offshore-prosjekter, kan du stole på oss for å levere de beste spesialistene for å håndtere oppgavene effektivt og sikkert. Vårt fokus på offshore arbeid er din garanti for å få tilgang til nødvendig ekspertise og erfaring for å nå dine mål innenfor denne krevende sektoren. Hva vi tilbyr Spesialisert rekruttering: Vårt fokus er på offshore-industrien, og vi forstår behovene innen denne sektoren. Dette gjør oss i stand til å finne spesialister som ikke bare har de rette ferdighetene, men også den nødvendige erfaringen og mentaliteten for å trives i en offshore-jobb. Kvalifisert personell: Vi forsikrer oss om at våre nøye utvalgte spesialister har de nødvendige sertifikatene, ferdighetene og evnene for å levere ekspertise av høyeste kvalitet. Skreddersydde løsninger: Vi forstår at hvert prosjekt er unikt. Derfor tilpasser vi rekrutteringsløsningene våre etter dine spesifikke krav og mål. Uansett om du trenger kortsiktige ansettelser, en vikar for et prosjekt eller langvarig besetning for kontinuerlig drift, kan vi finne den riktige løsningen for deg. Rask levering: Vi vet at tid er avgjørende i offshore-industrien. Derfor jobber vi effektivt for å presentere deg kvalifiserte kandidater innen kort tid, slik at du kan komme i gang med prosjektet ditt uten forsinkelser. Kontakt oss Er du klar til å styrke ditt offshore-team med de beste spesialistene? Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale. Vi ser frem til å hjelpe deg med å finne de rette fagfolkene som kan bidra til din suksess i den krevende offshore-verdenen. Kontakt

 • Energi | Fh Contractors

  Fornybar energi Trenger du kvalifisert arbeidskraft til din bedrift innenfor vind- og energiindustrien? I takt med at verdensomspennende initiativer for å redusere klimapåvirkningen og minske avhengigheten av fossile brensler fortsetter, øker behovet for spesialisert ekspertise dramatisk. Hos FH Contractors fungerer vi som din ultimate partner innen rekruttering og utleie av arbeidskraft innen vindkraftindustrien. Energiteknologisektoren opplever en eksplosiv vekst, noe som har ført til økt konkurranse om de beste talentene både nasjonalt og internasjonalt. Vi er spesialister innen rekruttering og kvalifisering av arbeidsstyrken som er nødvendig for å drive vindkraftprosjekter, fornybare energiformer (VE-former) og vindkraftverk. Vår ekspertise Hos FH Contractors tilpasser vi våre tjenester spesifikt til hver enkelt oppgave og tilbyr mannskap med nødvendige ferdigheter som kan håndtere ulike typer oppgaver med fokus på fleksibilitet, kvalitet og sikkerhet. Vi forstår at hver situasjon er unik, og vi streber etter å levere skreddersydde løsninger som møter dine spesifikke behov. Vårt omfattende nettverk av erfarne fagfolk gjør det mulig for oss å tilby sømløs rekruttering og sikre at du får den nødvendige ekspertisen for dine spesifikke prosjekter eller midlertidige oppgaver innen energiproduksjon. Vi er dedikerte til å hjelpe deg med å møte selskapets behov innenfor vind- og energiindustrien. ​ Hva vi tilbyr Spesialisert rekruttering: Vårt fokus er på f ornybar energi -industrien, og vi forstår behovene innen denne sektoren. Dette gjør oss i stand til å finne spesialister som ikke bare har de rette ferdighetene, men også den nødvendige erfaringen og mentaliteten for å trives i en jobb. Kvalifisert personell: Vi forsikrer oss om at våre nøye utvalgte spesialister har de nødvendige sertifikatene, ferdighetene og evnene for å levere ekspertise av høyeste kvalitet. Skreddersydde løsninger: Vi forstår at hvert prosjekt er unikt. Derfor tilpasser vi rekrutteringsløsningene våre etter dine spesifikke krav og mål. Uansett om du trenger kortsiktige ansettelser, en vikar for et prosjekt eller langvarig besetning for kontinuerlig drift, kan vi finne den riktige løsningen for deg. Rask levering : Vi vet at tid er avgjørende i f ornybar energi -industrien. Derfor jobber vi effektivt for å presentere deg kvalifiserte kandidater innen kort tid, slik at du kan komme i gang med prosjektet ditt uten forsinkelser. Kontakt oss Leter du etter en sveisetekniker til en stilling? Ikke nøl med å kontakte oss for en uforpliktende samtale. Vi ser frem til å hjelpe deg med å finne de rette fagfolkene som kan ta dine sveiseprosjekter til nye høyder. Send inn søknad online

 • FH Contractors | Services | Mandskabsudlejning

  Vi tilbyr Manpower-tjenester. Kontakt oss i dag Kvalifisert og sertifisert arbeidskraft La oss håndtere alt vedrørende rekruttering av mannskap. Vi hjelper med høyt kvalifisert, kompetent og sertifisert mannskap samtidig som vi reduserer kostnadene dine. Du betaler kun for ressurser når du faktisk trenger dem. Hos oss har du muligheten til å leie mannskap på vikarbasis for en avtalt periode eller for fast ansettelse av medarbeidere - alt etter avtale. Vi er en profesjonell samarbeidspartner som gjennom service og personlig kontakt har utviklet langvarige samarbeidsforhold med våre kunder. Vi tilbyr Vi byr på spesialister innen sveising , metallarbeid og en rekke andre fagområder innen offshore , energi , konstruksjon og verftsindustrien . Vi kan by på kvalifisert, kompetent og sertifisert kapasitet for din produksjon, ved anlegg, verksted, byggetomt eller monteringssted. Vi dekker alle nivåer av selskapets virksomhet – fra ledelse til håndlanger. Du kan også velge å utkontraktere din produksjon til oss og dra nytte av fagkompetansen vi kan tilby her. Sveisere Konstruktører Spesialister Slik gjør vi en forskjell Med vår erfaring og fleksibilitet i organisasjonen kan vi garantere at våre kunder alltid får den beste skreddersydde løsningen - hver gang! Vi tilbyr rekruttering av mannskap til dine prosjekter over hele verden med riktig kvalifikasjoner. ​ Vi har et team av 500 dedikerte medarbeidere, støttet av et omfattende nettverk av 1200 dyktige fagfolk, alle klare og villige til å betjene dine behov. ​ "Vi leverer de ansatte våre klienter trenger - til riktig tid og med de riktige kvalifikasjonene" Prosjekter Opplev mer i noen av våre pågående og ferdige prosjekter. Brevik CCS project OptiRAS Jotun A ship The platform Hugin A shells Jackdaw platform

bottom of page