google-site-verification=N_Yqx9RjHE2kOk6P3YFc_GSDsv_91ndCrPdIe95GCIo
top of page
FH Contractors Personal protective equipment

Personlig verneutstyr

Sikkerhet starter alltid med deg selv, derfor må du være bevisst på dine handlinger, så ingen utsettes for fare.
Life-Saving Rules FH Saftey Control

Sikkerhetshjelm

Sikkerhetshjelm skal alltid brukes:

 • Når andre jobber over deg, eller hvor det er risiko for fallende gjenstander eller andre årsaker til hodeskader.

 • Ved arbeid i trange forhold, hvor det er risiko for å støte hodet mot spisse, skarpe eller på annen måte farlige gjenstander.

 • Ved anhuking og kranarbeid.

 • På byggeplasser med skilting som krever hjelmbruk.

hearing protection.jpg

Hørselsvern

Støy kan være skadelig for hørselen din. Arbeidsgiver må stille hørselvern til rådighet, og Arbeidstilsynet anbefaler at ansatte bruker hørselvern hvis støynivået overstiger 80 dB(A), hvis toppverdier overstiger 130 dB(C), eller hvis støyeksponeringen ellers er skadelig eller plagsom. Støyeksponeringen under hørselvernet må under ingen omstendigheter overstige 85 dB(A), og toppverdien må ikke overstige 137 dB(C).

Arbeidsgivere må stille hørselvern til rådighet for ansatte hvis støynivået overstiger 80 dB(A), hvis toppverdiene overstiger 135 dB(C), eller hvis støyen ellers er skadelig eller svært plagsom. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis kortvarig arbeid utføres under svært støyende forhold.

Hørselvern må brukes av alle som arbeider i områder der støynivået overstiger 85 dB(A). Det anbefales at hørselvern brukes ved støynivåer mellom 80 og 85 dB(A). Hørselvern skal alltid brukes når den enkelte blir plaget av styrken eller tonen av støyen.

Hørselvern stilles til rådighet for alle ansatte.

protective glasses

Vernebriller

Øyenbeskyttelse skal brukes når arbeidstypen eller arbeidssituasjonen kan skade eller på annen måte påvirke øynene.

Dette inkluderer både kortvarige irritasjoner og langvarige eller permanente skader. Valget av øyenbeskyttelse avhenger av typen arbeid som utføres, belysningen og de mulige risikoene for øynene.

Vernebriller eller ansiktsskjerm skal alltid brukes ved:

 • Slipning og meisling.

 • Rengjøring med trykkluft.

 • Sveising.

 • Opphold i støvfylte rom.

 • Håndtering av kjemikalier.

 • Bruk av vinkelsliper og bajonettsag.

 • Skjæring med "high-speed" verktøy.

Personer som oppholder seg i nærheten av disse arbeidsoperasjonene, må også beskytte øynene.

flammehemmende bekledning

Flammebeskyttende klær

Bruk flammebeskyttende klær ved arbeid hvor du er utsatt for varme eller gnister.

protective gloves

Vernehansker

Huden kan bli utsatt for farlige verktøy, maskiner og kjemikalier.

Dette gjelder hovedsakelig hender, men også andre utsatte hudområder som underarmer og ansikt.

Huden kan beskyttes ved å bruke: Spesialkrem og hansker.

Hudbeskyttelsen slutter imidlertid ikke ved arbeidstidens slutt. Bruk av håndrens vil løse opp olje, maling og andre stoffer som er vanskelige å fjerne uten å skade hudens naturlige fuktighet. For å sikre full beskyttelse må man vaske huden grundig med såpe og vann og deretter behandle den med fuktighetskrem. Den eneste tilfredsstillende beskyttelsen mot mekaniske skader er hansker.

Når du arbeider med kjemiske produkter, må du følge arbeidsplassens bruksanvisning for hvilken type hansker som skal brukes.

Protective footwear

Vernesko

- bruk alltid vernesko.

Retningslinjer

bottom of page