google-site-verification=N_Yqx9RjHE2kOk6P3YFc_GSDsv_91ndCrPdIe95GCIo
top of page
FH Contractors provide specialists in welding metalworking and various other fields for in

Dedikert til våre ansatte og våre klienters sikkerhet.

HSEQ

Kvalitet, miljø, helse & sikkerhet

health icon FH Contractors
Safety icon FH Conreactors
A responsible approach FH Contractors
quality Dedicated to ensuring high quality

Gjennom opplæring og informasjon, sørger vi for at vårt personell holder seg til og følger våre kunders spesifikke kvalitet-, miljø-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsforskrifter.

FH Contractors personell gjennomgår dokumentert sikkerhetsopplæring ved vår sveiseskole. Møter holdes for FH Contractors personell på arbeidsplassen når / om våre klienter ønsker det. Disse møtene byr på relevant sikkerhetsinformasjon og HMSK-statistikk vurderes. FH Contractors tar alle rimelige steg for å forbedre sikkerheten på arbeidsplassen – vi er bestemt på å tilby kvalifisert og motivert arbeidskraft som er fokusert på å oppnå målene og møte forventningene våre klienter har satt seg.

Helse

Mental og fysisk

Å ha en sunn og trygg arbeidsplass har alltid hatt høyeste prioritet. Med selskapets og arbeidsstyrkens fortsatte vekst har vi lagt vekt på å bli ISO 45001-sertifisert. Dette er en naturlig fortsettelse av vårt arbeid med arbeidsmiljøet, der vi har en svært lav toleranse for avvik.

Vi ønsker å skape et attraktivt arbeidsmiljø som tar hensyn til både våre ansattes mentale og fysiske helse. Vårt største aktiv er våre ansatte - og vi vet at vi risikerer å miste dem hvis vi ikke klarer å skape et attraktivt arbeidsmiljø med plass for mangfold og sikkerhet!

Specialister til Offshore job hos FH Contractors
health icon FH Contractors
Flexible solutions that allow you to hire workers on a temporary basis
Safety icon FH Conreactors

Sikkerhet

Stay Safe
Vår høyeste prioritet er å sikre at alle alltid kommer trygt hjem hver dag.

FH Contractors streber etter å være en sunn arbeidsplass der ulykker og skader på mennesker, eiendom og miljø unngås. Vi tror fast på at ethvert uhell kan forebygges, og vårt arbeidsmiljø skal preges av engasjement og anerkjennelse. Vårt HSEQ-engasjement er sertifisert i henhold til Occupational Health and Safety Management System: ISO 45001:2018.

Stay Safe

Gjennom vårt HSEQ-program "Stay Safe" fokuserer vi på å styrke bevisstheten om og forståelsen for den personlige ansvarsfølelsen hos hver enkelt medarbeider for å sikre et trygt arbeidsmiljø.

Miljø

En bærekraftig tilnærming

FH Contractors' ISO 14001-sertifisering er en del av vår miljøstrategi, som inkluderer avfallssortering, redusert energiforbruk, gjennomtenkte transportprosedyrer og bærekraftige produksjonsprinsipper.

Vi støtter Danmarks mål om å bli CO2-nøytrale innen 2030 og sikter mot å redusere vår negative innvirkning på miljøet ved å bruke ressurser effektivt og redusere energiforbruket. Som et selskap er vi klar over vår potensielle rolle i å avbøte klimaendringer og bevare naturressursene.

Committed to keeping our employees and clients safe
A responsible approach FH Contractors
Manpower welder FH Contractors
quality Dedicated to ensuring high quality

Kvalitet

Dedikert til å sikre høy kvalitet

FH Contractors streber etter å overholde de absolutt høyeste standardene når vi leverer tjenester. Kunde tilfredshet er vårt klare mål. Derfor setter vi pris på å ha oppnådd ISO 9001-sertifiseringen.

 

Vedlikehold av vårt kvalitetsstyringssystem er en kontinuerlig prosess som vi investerer mye ressurser i, da det hjelper oss med å holde fokus på kundenes krav, risikostyring og grundig dokumentasjon av våre arbeidsprosesser.

Se alle våre HSEQ-sertifikater nedenfor.

Download:

HSEQ sertifikater

FH Contractors operer med et integrert styringssystem som er sertifisert av DNV-GL i henhold til de høyeste internasjonalt anerkjente standarder:

bottom of page