Kvalitet, miljø, helse & sikkerhet

Dedikert til våre ansatte og våre klienters sikkerhet

Through education and information, we ensure that our personnel adhere and follows our customers' specific environment, working environment and safety instructions.

Gjennom opplæring og informasjon, sørger vi for at vårt personell holder seg til og følger våre kunders spesifikke kvalitet-, miljø-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsforskrifter.

FH Contractors personell gjennomgår dokumentert sikkerhetsopplæring ved vår sveiseskole. Møter holdes for FH Contractors personell på arbeidsplassen når / om våre klienter ønsker det. Disse møtene byr på relevant sikkerhetsinformasjon og HMSK-statistikk vurderes. FH Contractors tar alle rimelige steg for å forbedre sikkerheten på arbeidsplassen – vi er bestemt på å tilby kvalifisert og motivert arbeidskraft som er fokusert på å oppnå målene og møte forventningene våre klienter har satt seg.

FH Contractors operer med et integrert styringssystem som er sertifisert av DNV-GL i henhold til de høyeste internasjonalt anerkjente standarder

 

Retningslinjer for virksomheten