Prosjektansatt

Du hyres som prosjektansatt hos oss. Din kontrakt dekker lønn, opphold, diettgodtgjørelse, reise, osv. Våre prosjekter har varierende varighet og skiftrotasjon, for eksempel 12 dager på og 9 dager av.


Vi bryr oss om deg!

Din helse og sikkerhet er av grunnleggende betydning for oss; vår tilpassing til HMSK er et viktig element av vår selskapskultur! Vi tar vårt sikkerhetsansvar svært alvorlig!


Slik søker du

Søk online

Klikk “Søk på jobben” og du vil gå videre til søknadsskjemaet. Her kan du fylle inn kontaktinformasjon og annen informasjon om utdannelse, jobberfaring mm. Du kan også legge ved din CV og annen relevant dokumentasjon. Sørg for at du har dette klar før du starter søknadsprosessen.


Send inn din søknad

Når du har fullført din søknad og fylt inn alle feltene i skjemaet klikker du “Send”