Vi har arbeidskraften som styrker din virksomhet

Som et ledende bemanningsbyrå kan vi hjelpe din virksomhet med rekruttering av personell for verdensomspennende prosjekter

Vi er en profesjonell partner og gjennom tjenesteyting og personlig kontakt har vi utviklet langvarige samarbeidsforhold med våre kunder.

Nå til dags bruke mange selskaper innleid arbeidskraft for å møte sine behov i perioder med særlig stor aktivitet. Her hos FH Contractors har selskaper mulighet til å leie inn arbeidskraft for en fastsatt tidsperiode eller på permanent basis.

 

Vi tilbyr bemanning

- innenfor Maritim, Olje & gass, Fornybar energi and Konstruksjon

Vi kan levere spesialister innenfor sveising, metallarbeid og en rekke andre fagområder innen offshore, konstruksjon og verftsindustrien. Vi tilbyr kvalifisert, kompetent og sertifisert arbeidskraft til produksjon, verft, verksted, bygg og anlegg. Vi dekker alle nivåer av selskapets virksomhet – fra ledelse til håndlanger.