google-site-verification=N_Yqx9RjHE2kOk6P3YFc_GSDsv_91ndCrPdIe95GCIo
top of page
FH Contractors Personal protective equipment

Personlig sikkerhed og værnemidler

Sikkerhed starter altid med dig selv, derfor skal du være bevidst om sine handlinger, så ingen udsættes for fare.

Life-Saving Rules FH Saftey Control

Sikkerhedshjelm

Sikkerhedshjelm skal altid anvendes: 

 • Når andre arbejder over én, eller hvor der er risiko for faldende genstande eller andre årsager til hovedlæsioner.

 • Ved arbejde i trange forhold, hvor der er risiko for at støde hovedet mod spidse, skarpe eller på anden måde farlige genstande.

 • Ved anhugning og kranarbejde.

 • På byggepladser med skiltning, der kræver brug af hjelm.

hearing protection.jpg

Høreværn

Støj kan være skadelig for din hørelse. 

 Arbejdsgiver skal stille høreværn til rådighed, og Arbejdstilsynet anbefaler, 

at medarbejderne bruger høreværn, hvis støjbelastningen overstiger 80 dB(A), 

hvis spidsværdier overstiger 130 dB(C), eller støjbelastningen i øvrigt er skadelig 

eller generende. Støjbelastningen under høreværnet må under ingen omstændig-

heder overstige 85 dB(A), og spidsværdien må ikke overstige 137 dB(C).

Arbejdsgiveren skal stille høreværn til rådighed for medarbejderne, hvis støjbelastningen overstiger 80 dB(A), hvis spidsværdierne overstiger 135 dB(C), eller støjen i øvrigt er skadelig eller stærkt generende. Det kan fx være tilfældet, hvis der udføres kortvarigt arbejde under meget støj.

 

Høreværn skal anvendes af alle, der arbejder i områder med støjniveau, der overskrider 85 dB(A).

Det anbefales, at høreværn anvendes ved støjbelastninger mellem 80 og 85 dB(A).

Høreværn skal altid anvendes, når den enkelte bliver generet af styrken eller tonen af støj.

 

Høreværn stilles til rådighed for alle medarbejdere.

protective glasses

Øjenbeskyttelse

Øjenbeskyttelse skal anvendes, når arbejdstypen eller arbejdssituationen kan skade eller på anden måde påvirke øjnene.

Dette inkluderer både kortvarige irritationer og langvarige eller permanente skader. Valget af øjenbeskyttelse afhænger af typen af det arbejde, der udføres, belysningen og de mulige risici for øjnene.

Sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm skal altid anvendes ved:

 • Slibning og mejsling.

 • Rensning med trykluft.

 • Svejsning.

 • Ophold i støvfyldte rum.

 • Håndtering af kemikalier.

 • Brug af vinkelsliber og bajonetsav.

 • Skæring med "high-speed" værktøj.

Personer, der opholder sig i nærheden af ovennævnte arbejdsoperationer, skal også beskytte øjnene.

flammehemmende bekledning

Flammebeskyttende beklædning

Bær flammebeskyttende beklædning ved arbejder, hvor du er udsat for kontakt med varme eller gnister.

protective gloves

Sikkerhedshandsker

Huden kan blive udsat for farlige redskaber, maskiner og kemikalier. 

Dette gælder hovedsageligt hænder, men også andre udsatte hudflader såsom underarme og ansigt.

Huden kan beskyttes ved at bruge:

 • Specialcreme og handsker. 

 

Beskyttelse af huden slutter dog ikke ved arbejdstidens ophør. 

Brug af håndrens vil opløse olie, maling og andre stoffer, der er vanskelige at fjerne, uden at skade hudens naturlige fugtighed. 

For at sikre fuld beskyttelse må man vaske huden grundigt med sæbe og vand og derefter behandle den med fugtighedscreme.

Den eneste tilfredsstillende beskyttelse imod maskinelle skader er handsker.

 

Arbejdes der med kemiske produkter, henvises til arbejdspladsbrugsanvisningernes angivelse af, hvilken type handsker, der skal anvendes.

Protective footwear

Sikkerhedssko

- bær altid sikkerhedssko.

Retningslinjer

bottom of page