Sikkerhed, miljø, sundhed og kvalitet

Vi tager vores sikkerhedsansvar meget alvorligt

Gennem uddannelse og information sikrer vi, at vores udlejede personale overholder og følger kundernes specifikke miljø, arbejdsmiljø og sikkerhedsanvisninger.

FH Contractor’s udlejede personale gennemgår dokumenteret sikkerhedsoplæring på vores svejseskole.

For FH Contractors udlejede personale afholdes der møder på sites når / hvis kunderne anmoder derom. På disse site-møder gives generel og relevant sikkerhedsinformation og statistik for HMS-arbejdet gennemgås.
FH Contractors forpligter sig til at tage alle rimelige og praktiske foranstaltninger for at forbedre arbejdssikkerheden – vi har fokus på at tilbyde både højt kvalificeret samt motiveret personale, der skaber mest mulig værdi for vores kunder.

FH Contractors udbyder et integreret ledelsessystem certificeret af DNV-GL i henhold til anerkendte internationale standarder:

  • ISO 9001:2015 (Kvalitetsledelsessystem)
  • ISO 14001:2015 (Miljøledelsessystem)
  • OHSAS 18001:2008 (Arbejdsmiljøledelsessystem)