Kvalitet, miljø, sikkerhed & sundhed

Vi tager vores sikkerhedsansvar meget alvorligt

Gennem uddannelse og information sikrer vi, at vores udlejede personale overholder og følger kundernes specifikke kvalitets-, miljø-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsanvisninger.

FH Contractor’s udlejede personale gennemgår dokumenteret sikkerhedsoplæring.

For FH Contractors udlejede personale afholdes der møder på sites når / hvis kunderne anmoder derom. På disse site-møder gives generel og relevant sikkerhedsinformation og statistik for HMS-arbejdet gennemgås.
FH Contractors forpligter sig til at tage alle rimelige og praktiske foranstaltninger for at forbedre arbejdssikkerheden – vi har fokus på at tilbyde både højtkvalificeret samt motiveret personale, der skaber mest mulig værdi for vores kunder.

FH Contractors arbejder efter et integreret ledelsessystem, som er certificeret af DNV-GL i henhold til anerkendte internationale standarder:

 

Virksomhedspolitik